Lublin walczy z korkami przy dworcu

Straż miejska w Lublinie Straż miejska w Lublinie fot: pixabay

Radni dzielnicy Za Cukrownią w Lublinie podjęli działania mające na celu poprawę organizacji ruchu w rejonie dworców - Lublin i PKP, gdzie notorycznie tworzą się korki. Problemy te nasilają się w godzinach przyjazdów pociągów, co powoduje frustrację wśród kierowców.

 Czego się dowiesz:

  • Jakie działania podjęli radni dzielnicy Za Cukrownią, aby zmniejszyć korki w rejonie Dworca Lublin i dworca PKP?
  • Jaka jest przyczyna korków według Lidii Kasprzak – Chachaj?
  • Ile mandatów za nieprawidłowe parkowanie wystawiono od początku marca według Sylwii Kuc?
  • Jakie propozycje zmian przedstawiła Lidia Kasprzak – Chachaj, aby poprawić sytuację z korkami?
  • Jakie działania podjęła już władza miasta w odpowiedzi na problem, według Justyny Góźdź?

Non-stop problemy z ruchem

Jak informuje Lidia Kasprzak – Chachaj, przewodnicząca rady dzielnicy Za Cukrownią, ulica 1 Maja, wiodąca do dworca metropolitalnego, jest szczególnie zatłoczona. Kierowcy parkujący w niedozwolonych miejscach blokują przejazd, co prowadzi do konfliktów i wzajemnych pretensji. Sylwia Kuc z lubelskiej Straży Miejskiej podkreśla, że od początku marca wystawiono 119 mandatów za nieprawidłowe parkowanie, na kwotę 12,3 tys. zł.

"Problem istnieje non-stop ponieważ jest tam bardzo duży ruch pojazdów, natomiast nasila się np. w momencie przyjazdu pociągu. Ulica zwyczajnie korkuje się" - Lidia Kasprzak – Chachaj, przewodnicząca rady dzielnicy Za Cukrownią".

"I pojawiają się nerwy u zablokowanych kierowców: krzyczą, przeklinania, machania rękami to codzienność" - Lidia Kasprzak – Chachaj.

Propozycje zmian

Dzielnicowi radni proponują wprowadzenie dodatkowych znaków drogowych i zakazu parkowania na ulicy 1 Maja, aby udrożnić ruch. Ratusz Lublina, reprezentowany przez Justynę Góźdź, zapewnia o analizie propozycji i przedstawia już podjęte kroki w kierunku poprawy sytuacji, w tym projekt stałej organizacji ruchu z zakazem postoju na ul. Pocztowej. Ponadto, rozważane jest doznakowanie rejonu Dworca Lublin informacjami o parkingu podziemnym, który może pomieścić 174 auta i jest dostępny dla osób korzystających z transportu zbiorowego.

"Niemniej jednak już podjęliśmy działania, które mają na celu udrożnić ruch w rejonie ul. 1 Maja" - Justyna Góźdź, biuro prasowe ratusza.

"Potrzeba ewentualnego doznakowania rejonu Dworca Lublin informacjami o znajdującym się pod budynkiem parkingu podziemnym będzie analizowana" - Justyna Góźdź.

"Warunkiem pozostawienia pojazdu na miejscu postojowym P+R (Parkuj i Jedź) podziemnego parkingu na Dworcu Lublin w jednej dobie parkingowej jest posiadanie biletu lub innej uznawanej formy potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd dowolnym środkiem transportu zbiorowego, w tym też bilet PKP" - Monika Fisz, ZTM Lublin.

 Dzielnica Za Cukrownią w Lublinie dąży do poprawy warunków ruchu wokół dworców. Władze miasta rozważają różne propozycje, mając na uwadze zarówno potrzeby kierowców, jak i pasażerów transportu zbiorowego. Rozwiązanie problemów komunikacyjnych w tym obszarze wymaga wspólnych działań i dalszej analizy możliwych rozwiązań.